Giới thiệu lĩnh vực sản xuất thiết bị xử lý bề mặt

 

Thiết bị xử lý bề mặt bộ phận máy bay

Chúng tôi cung cấp thiết bị xử lý bề mặt nhôm / titan với độ ổn định hoạt động cao và thân thiện với môi trường cho các bộ phận máy bay được thiết kế và sản xuất với yếu tố an toàn là trên hết.

 

Thiết bị xi mạ phụ tùng ô tô

 

Chúng tôi cung cấp thiết bị ổn định cho các mục đích khác nhau trong mạ kẽm, niken và crom cứng cho các sản phẩm bằng sắt được dùng để trượt trong các bộ phận của ô tô.

Thiết bị xử lý bề mặt hoàn toàn tự động 

 

Thiết bị xi mạ giá đỡ chạy trần

 

 

Thiết bị xi mạ lồng xoay chạy trần

 

 

Thiết bị xi mạ điều khiển cách tay đơn

 

 

Thiết bị xử lý cromate                                                       

 

Thiết bị xử lý bề mặt hoàn toàn tự động 

Hệ thống điều khiển