Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền thông tin và nội dung liên hệ vào form bên dưới

    Address: ĐƯỜNG N1-2, NHÀ XƯỞNG B4, KCN LONG ĐỨC, AN PHƯỚC, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI, VIỆT NAM.
    Tel: (0251) 368-3841
    Fax: (0251) 368-3871