Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cao thông qua quá trình đề xuất, từ thiết kế, lập trình, sản xuất, thi công lắp đặt và bảo trì định kì, đáp ứng mong đợi của khách hàng khi sử dụng thiết bị

ĐẠI THÀNH

Giám đốc nhà máy

FUKUDA MASANORI
Cố vấn

KHÁNH VÂN

NV Tổng vụ

TRỌNG TRUNG

NV kĩ thuật

VĂN TRỌNG

NV sản xuất

ĐĂNG QUANG

NV sản xuất

THANH PHƯƠNG

NV sản xuất

ĐÌNH ĐỒNG

NV sản xuất

THÀNH ĐẠT

NV sản xuất

VĂN SƠN

NV sản xuất

ANH TUẤN

NV sản xuất

VĂN TỨ

NV sản xuất

MINH NHỊ

NV sản xuất

MINH NHẬT

NV sản xuất

VĂN HOÀI

NV sản xuất