Về chúng tôi

Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH Meisei ENG Việt Nam

Thiết bị xử lí bề mặt

Chúng tôi thiết kế và sản xuất những sản phẩm phù hợp với môi trường và nhu cầu khách hàng

 Thiết bị xử lí nước thải

Chúng tôi thiết kế và sản xuất các sản phẩm đáp ứng đa dạng nhiều loại nước thải khác nhau. 

WORK

Giới thiệu các thành viên của công ty Meisei ENG Việt Nam