Chúng tôi cung cấp hệ thống khử độc nước thải công nghiệp với nhiều đặc tính khác nhau thải ra từ các nhà máy để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đồng thời giảm thiểu các chất thải cũng như bùn thải.

Giới thiệu lĩnh vực sản xuất thiết bị xử lý bề mặt

Giảm lượng nước vào và ra do tái sử dụng nước thải của nhà máy

♦ Thiết bị xử lý nước thải

Hệ thống kiểm soát thoát nước thải

♦ Tủ xử lý nước thải