◆Tên thiết bị: Cầu trục

◆Số lượng: 2

◆Tên thiết bị: Máy cắt Laser

◆Thương hiệu: MAZAK

◆Model:X-2412

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy chấn

◆Thương hiệu: AMADA

◆Model: FBIJ-8020

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Xe nâng

◆Thương hiệu: KOMATSU

◆Model: VO25E530

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy cưa vòng

◆Thương hiệu: YANGTOU

◆Model: G4230Z

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy khoan cần

◆Thương hiệu: SEIWA

◆Model: MG-915

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy khoan cần

◆Thương hiệu: KIRA

◆Model: KRDG-420P

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy khoan cần

◆Thương hiệu: HITACHI

◆Model: B23YA

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy hàn TIG 

◆Thương hiệu: PANASONIC

◆Model: TSP-300

◆Số lượng: 2

◆Tên thiết bị: Máy hàn MIG

◆Thương hiệu: PANASONIC

◆Model: KRII-350

◆Số lượng: 2

◆Tên thiết bị: Máy hàn TIG-MIG-ARC

◆Thương hiệu: PANASONIC

◆Model: DP-500

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy hàn MIG 

◆Thương hiệu: PANASONIC

◆Model: YD-350KR2

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy hàn TIG

◆Thương hiệu: PANASONIC

◆Model: YC-200BL3

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy hàn TIG

◆Thương hiệu: SANJOE

◆Model: TIG-315GD

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy đột

◆Thương hiệu: SHARP

◆Model: 

◆Số lượng: 1

◆Tên thiết bị: Máy cưa vòng

◆Thương hiệu: AMADA

◆Model: 450HD

◆Số lượng: 1